پله آنتیک

پله هایی بسیار شیک متناسب با فضهای کوچک

و قابل طراحی با هر نوع دکور که به محل زیبایی خاصی می دهد

و به راحتی قابل رفت امد میباشد.